Konsten att välja rätt headset för din arbetsplats och telefonilösning.

Ta hjälp av oss, vi kan!

Ibland kan man behöva hjälp och vägledning i att välja rätt typ av headset för sitt ändamål. Ta då hjälp av oss. Vi vet att det finns flera parametrar att ta hänsyn till innan man väljer headset. Som ett komplement till våra kunniga säljare har vi sammanställt en headsetguide som mer djupgående förklarar begreppen inom headsetvärlden.

Stort utbud.

Hos oss finner ni ett stort sortiment av headset och ljudlösningar från de ledande headsettillverkarna som uppfyller alla krav i dagens moderna arbetsmiljö. Tillverkarna jobbar för att möjliggöra sömlös integration med dagens samtliga kommunikationsvägar och system. De flesta headset bygger på samma typ av teknik och funktioner, så val av tillverkare har oftast inte någon större betydelse. Däremot är det viktigt att få rätt produkt till sin typ av telefoni och arbetsmiljö. Det kan betyda att man ibland behöver byta tillverkare just på grund av bakomliggande lösningar och krav.

  1. Headsetsymboler
  2. Förkortningar & Förklaringar
  3. Skillnaden mellan olika headsetanpassningar
  4. Mikrofontyper och högtalarteknik
  5. Vilket utförande ska jag välja?
  6. Vilket headset passar till din arbetssituation?
  7. Köpguide – Techstep Rekommenderar

Tillbaka

Hitta snabbt och enkelt med våra symboler för headsetanslutningar.

Våra headset är uppmärkta med symboler så att ni enklare ska hitta rätt. Symbolen berättar vad headsetet passar till och vilken typ av anslutning det har, därför kan det ligga flera symboler på ett headset.

Bordstelefoni

Headsetet passar till vanlig bordstelefoni.

USB-anslutning

Headsetet har USB-kontakt för direktanslutning till dator alternativt USB-sticka för trådlösa headset. Headset med USB-kontakt kan ej kombineras med en bottenkontakt.

Unified Communications

Headset märkt med UC symbolen betyder att det är optimerat för UC telefoni.

UC är en kommunikationsplattform som knyter samman applikationer för video, tal, meddelanden, dokumentdelning och e-post. UC används i mobil, bordstelefon, den vanliga datorn eller surfplattan.

Datortelefoni

Datortelefoni innebär att all samtalshantering som att svara, koppla, parkera, ringa och lägga på, se hänvisningsstatus samt aktivering av hänvisningar görs via datorn.

Ett headset som är märkt med PC är inte optimerat för UC plattformen, men fungerar bra med övrig datortelefoni.

3,5 mm-anslutning

Headsetet har 3,5 mm kontakt för anslutning till enheter med 3,5 mm uttag t ex mobiler och surfplattor.

I vissa fall kan man även kombinera med en USB- adaptersladd för koppling mot PC.

Blåtandsanslutning

Headsetet har blåtandsanslutning d.v.s. trådlöst. Enheten den ska paras ihop med måste ha blåtandsteknik tillgänglig. Räckvidden kan vara upp mot 100 meter beroende på miljö och utrustning.

Near Field Communication

Fungerar bara med enheter som har NFC tekniken integrerat.
NFC är en trådlös teknik och kan närmast jämföras med Blåtand, dock fungerar NFC bäst inom tio meter från den sammankopplade enheten.

Fördelar med NFC är att det är mycket enkelt att parkoppla ett headset med en enhet samt att tekniken är mer batterisnål.

Optimerat för Skype

Headsetet är certifierat för användning med Skype for business (fd. Lync).

UNO Mjuk telefoni

Headsetet fungerar med UNO mjuk.

UNO Fast telefoni

Headsetet fungerar med UNO fast.


Tillbaka

Förkortningar & Förklarningar

Inom området headset och telefoni används många förkortningar. Här har vi sammanställt en lista med förkortningar som vi använder oss av på Techstep webbshop.

Förkortning Förklaring
ActiveGard Skyddar din hörsel mot plötsliga höga ljud, så kallade "ljudspikar". Sennheiser teknologi. Se även SoundGuard.
ANC Active Noice Control. Blockerar ljudet från omgivningen för personen som bär headsetet. Har ingenting att göra med mikrofontypen eller ljudupplevelsen för den du pratar med.
Bottenkontakt En adaptersladd (anslutningskabel) som kan kombineras med vissa headset för att möjliggöra att ett och samma headset kan anslutas till olika enheter t ex dator, bordstelefon, mobil etc.
Se även QD och Easy Disconnect.
DSP Digital Signal Processing. Förbättar ljudkvaliteten på både inkommande och utgående ljud.
Duo Headsetmodell som täcker båda öronen.
Easy Disconnect ED. En adaptersladd (anslutningskabel) som kan kombineras med vissa headset för att möjliggöra att ett och samma headset kan anslutas till olika enheter t ex dator, bordstelefon, mobil etc.
Se även QD.
Lync En kommunikationsplattform som under 2015 har ersatts av Skype for Business.
MOC Microsoft Office Communicator. En kommunikationsplattform som under 2015 har ersatts av Skype for Business
Mono Headsetmodell som endast täcker ett öra.
MS Microsoft Lync. En kommunikationsplattform som under 2015 har ersatts av Skype for Business
NC Noice Cancellation. Bullerdämpande mikrofon med utmärkt bullerdämpning
NFC Near Field Communication. En trådlös teknik. Kan närmast jämföras med Blåtand.
Noice Blackout På headset från Jabra med minst två mikrofoner finns denna typ av bakgrundsljudsreducering. Tekniken gör så att lyssnaren slipper höra bakgrundsljud från t ex vind och trafik .Ofta förekommande på blåtandsheadset.
Omni Rundupptagande mikrofon som plockar upp ljud från alla riktningar. Mikrofontyp som passar bäst i tysta miljöer, men som ger bättre samtalskvalitet.
QD Quick Disconnect. Benämning på en adaptersladd (anslutningskabel) som kan kombineras med vissa headset för att möjliggöra att ett och samma headset kan anslutas till olika enheter t ex dator, bordstelefon, mobil etc.
Se även bottenkontakt och Easy Disconnect.
SoundGuard Teknik som skyddar mot allt ljud över 118 dBA. Skyddar din hörsel mot så kallade "ljudspikar". Plantronics teknologi. Se även ActiveGard.
UC Unified Communications. En kommunikationsplattform som knyter samman applikationer för video, tal, meddelanden, dokumentdelning och e-post.
UC Voice Headsettyp från Jabra som är anpassat för UC kommunikation. Dessa är förkonfigurerade för de flesta stora telefoniplattformarna och det krävs knappt någon installation alls.
UNC Ultra Noice Cancelling. Extra bullerdämpande mikrofon.
USB-Dongel Även känd som ”USB-sticka” är en adapter som möjliggör koppling mot annan USB enhet, t ex dator.
VOIP Voice over IP. Även kallad IP telefoni, bredbandstelefoni, webbtelefoni m.m. Telefoni via internet (eller andra datornätverk baserade på internetprotkollet (IP)), istället för traditionella publika telefonnätet (PTN, ISDN, POTS).
Wideband Kallas även HD Voice eller bredbandsljud. Är en teknik som utökar frekvensområdet (150 Hz – 6,800 Hz) för ljudsignaler vilket resulterar i en förbättrad kvalitet på inkommande ljud i headsetet. Anslutande enhet måste också stödja bredbandsljud.

Tillbaka

Skillnaden mellan olika headsetanpassningar.

Det finns en rad olika namn och utföranden på headset. Det finns dessutom många förkortningar som kan vara besvärliga att förstå sig på när man ska välja rätt headset för sin telefoni. Några begrepp man ofta stöter på är att produkten är anpassad för UC, MS (Lync, Skype), PC och USB, vilket visar vilken typ av plattform produkten stödjer.


UC - Unified Communications - en integrerad kommunikationsplattform

Ordet UC betyder Unified Communication och är ett begrepp som används allt oftare inom företag idag. UC är en teknik som gör det möjligt att integrera olika kommunikationsverktyg såsom e-post, video -och- audiokonferens samt telefoni. I de mest avancerade lösningarna har man även integrerat sin telefonväxel i kommunikationsplattformen det finns även de som helt tagit bort sin traditionella telefonväxel för en kostnadseffektivare och smidigare telefonilösning så som UNO. Några vanliga exempel på telefoniplattformar som använder sig av UC är Microsoft, Cisco, Avaya, Alcatel, IBM, Mitel (fd. Aastra) och UNO. Headset som är anpassade för UC-plattformen är angivna med ”UC” och kan då med enkelhet väljas.

Headset märkta "UC" går även att använda för MS/Skype/Lync.

Jabra:
För Jabras headset gör du bara en enkel iställning i gränssnittet. Under headset i menyn, bocka i ditt headset från listan. Ditt val sparas automatiskt.

Plantronics:
Alla Plantronics-headset för UC är optimerade för MS/Skype/Lync. För vissa Windowsversioner behöver man göra en enkel inställning och för andra behöver inte göra några inställningar alls.

Hitta anpassat headset för UC hos tillverkaren nedan.
  


PC – Datortelefoni

Med PC menar vi övrig datortelefoni som använder andra tekniker än UC. Det är inte rekommenderat att använda ett PC-märkt headset om man använder sig av UC-tekniken, däremot kan du använda ett UC-märkt headset till all datortelefoni, oavsett teknisk plattform.

MS eller MOC - Skype for Business

Med Skype for Business kan användare kommunicera säkert och hålla kontakten med kollegor och kunder från i stort sett vilken plats som helst i världen. Skype for Business är en typ av UC-lösning och produkter som har integration och som är optimerade för detta ändamål är då även kompatibla med Microsoft® Lync™ 2010 and Lync™ 2013. Dessa produkter anges med MS eller MOC. På vår e-handel är de märkta med Skype-symbolen (se symbolförklaring ovan). Välj då något av dessa för Skype for Business/Lync.

Hitta anpassat headset för Skype for Business hos tillverkaren nedan.
  
Tillbaka

Mikrofontyper och högtalarteknik

När det gäller mikrofonen kan man välja på en rad olika typer så som Omni-directional (Ej bullerdämpande), Noise Canceling (NC) och Ultra Noice Canceling (UNC).

Bullerdämpning Förklaring Arbetsplats
Omni Rundupptagande mikrofon som plockar upp ljud från alla riktningar. Mikrofontyp som passar bäst i tysta miljöer och rum, men som ger bättre samtalskvalitet.
NC Noice Cancelling. (Aktiv brusreducering) Bullerdämpande mikrofon med utmärkt bullerdämpning som slår ut oönskat buller och brus. Mikrofontyp som passar bra i öppna landskap och som hanterar samtal bra i bullriga miljöer. Observera! För bästa bullerdämpande funktion och röstupptagning ska mikrofonen med (NC) och (UNC) placeras parallellt med munnen (mungipan) och max 2 cm ifrån.
UNC Ultra Noice Cancelling. (Högre aktiv brusreducering) Extra bullerdämpande mikrofon som aktivt slår ut bakgrundsljud och som inte tas med i samtal. Mikrofontyp som passar bra i öppna landskap som hanterar samtal utan problem i extra bullriga mijöer. Observera! För bästa bullerdämpande funktion och röstupptagning ska mikrofonen med (NC) och (UNC) placeras parallellt med munnen (mungipan) och max 2 cm ifrån.


ANC – Active Noice Canceling högtalarfunktion

ANC-funktionen stänger ute större delen av bakgrundsljudet runt omkring användaren. Detta har inget att göra med samtalsljudet utan är endast en extra högtalarfunktion för användare som sitter i bullriga miljöer. Förväxla ej detta med mikrofontypen NC eller UNC. ANC gör det möjligt för användaren att "skärma av sig" och jobba ostört genom att aktivera en så kallad ”Active Noise Cancellation”.
Tillbaka

Vilket utförande ska jag välja?

Trådlöst eller kabelanslutet? Mono eller duo? Ljudnivån och hur du förflyttar dig under din arbetsdag bestämmer vilken funktionalitet ditt headset bör ha. Även flera bärstilar finns till flertalet modeller, d.v.s. med t ex huvudbåge, öronkrok eller nackbygel. Valet beror givetvis på din tjänst och arbetsmiljö.


Kabelanslutna headsetlösningar

Perfekt om du bara arbetar vid skrivbordet och du vill ha den bästa möjliga ljudkvaliteten i ett eller båda öronen. Finns i flera varianter (UC, MS, PC etc) och oftast i både mono-och-duoutförande.

Trådlösa headsetlösningar för kontor.

Perfekt för den med rörligt arbete och som skall kunna ta emot samtal även vid förflyttning inom lokalen. Headsetet har en räckvidd på upp till 150 meter från sin basstation, beroende på headset och miljö. Finns i flera varianter (UC, MS, PC etc) och oftast i både mono-och-duoutförande.

Trådlösa headsetlösningar för den mobila arbetaren

Mobila arbetare efterfrågar mer flexibilitet, fler datorer och mobila produkter som lämpar sig både för arbetet och privatlivet. Headset inom den här kategorin är vanligen ett blåtandsheadset som är optimerat för MS eller UC och kopplas in i datorn med hjälp av en USB-dongel. Med den här lösningen kan du svara på samtal både via din dator eller mobil.

Duo

Rekommendationer säger att man i riktigt bullriga och stimmiga miljöer bör ha headset av modell Duo. Användning av mono-headset i bullriga miljöer kan göra användaren trött samt ge koncentrationssvårigheter, ökad risk för tinnitus och risk för nedsatt hörsel då oftast ett och samma öra blir högre belastat.

Mono

Mono-headset fungerar fint i en miljö från låg till ”normal” ljudnivå. Sitter man inte så mycket i telefonen kan mono vara ett bra alternativ. Glöm inte bort att välja rätt typ av mikrofontyp på ditt headset. Även flera bärstilar finns till flertalet modeller, dvs med t ex huvudbåge, öronkrok eller nackbygel.

När du kan välja mellan två olika anslutningar - USB-direktkontakt eller QD - vilken ska du ta?

Headset som är anpassat för PC och UC lösningar kan ha två olika anslutningar, USB eller QD-bottenkontakt. Antingen väljer man ett direktanslutet USB-headset (trådlöst med USB-mottagare sk. dongel alternativt trådat USB-direkt) eller ett headset som kräver en egen QD-bottenkontakt för rätt typ av anslutning till din telefonienhet. Fördelen med att välja ett headset med QD-kontakt som inte är direktanslutet (som USB är) är att det även kan användas och nyttjas för annan typ av telefoni i framtiden. Då behöver man oftast bara byta bottenkontakten (QD-kontakt) istället för att köpa ett helt nytt headset. Exempel på detta kan vara anslutning mot bordstelefon, USB till PC, mobil etc. Det är därför bra att tänka långsiktigt när du beslutar vilket headset du ska välja.
Tillbaka

Vilket headset passar till din arbetssituation?

När du letar efter det perfekta headsetet finns flera saker du bör tänka på. Innan ditt köp är det viktigt att du informerar dig om vad det är som gäller på just din arbetsplats. Vi har listat de viktigaste punkterna nedan. Innan köp rekommenderar vi att du har svaret på frågorna nedan.


Vart arbetar du - vid skrivbordet, runt kontoret eller på resande fot?

Tillbringar du större delen av din tid vid skrivbordet och vid telefonen? Arbetar du mestadels vid ditt skrivbord men ändå behöver vara mobil och rörlig? Eller tillbringar du mer tid på resande fot och behöver kunna arbeta på distans?

Vad vill du ansluta till?

Bordstelefon, PC, USB, softphone/VOIP, smartphone, tablet, multikanaler? Du måste säkra vilken typ av anslutning som är aktuell på din arbetsplats så att du vet om headsetet är kompatibelt med ditt företags telefonisystem.

I vilken miljö kommer det användas?

Kommer headsetet att användas i en mer eller mindre ”stimmig” miljö? Oavsett om det är lite prat i bakgrunden eller en kollega sitter precis bredvid dig är det viktigt att ta hänsyn till ljudet omkring dig. Rätt högtalare i kombination med rätt mikrofonupptagning, som i sin tur levererar kvalitetsljud till den du pratar med, hjälper dig få ut det mesta av dina samtal.
Tillbaka

Köpguide – Techstep Rekommenderar

Här nedan följer några exempel på våra mest populära headset som passar för enskilda rum, öppna kontorslandskap eller den mobila arbetaren. De är även uppdelade i trådbundet (Fast) eller trådlöst (Rörlig) beroende på hur mycket rörlighet som krävs i arbetet. Om man sitter på sin plats vid skrivbordet större del av dagen behövs inget trådlöst headset. Är du däremot mycket rörlig inom kontoret, då kan ett trådlöst alternativ vara på sin plats.

Rekommenderade headset för enskilda rum

Headset för enskilda rum kräver egentligen ingen större bullerdämpning av mikrofonen, men idag tillverkas och säljs de flesta headset med en så kallad ”standard bullerdämpning” - NC - vilket vi också helst rekommenderar. För tysta rum fungerar det även med mikrofontypen ”Omni”. Omni-headset ger oftast en bättre samtalskvalitet men mikrofonen är rundupptagande av ljud utifrån, d.v.s. allt ljud utifrån uppfattas av mottagaren, därför bör den endast användas i enskilda kontorsrum eller liknande.

Rekommenderade headset för öppna kontorslandskap

Headset för öppna kontorslandskap kräver en högre bullerdämpning av mikrofon. Detta för att ljud från omgivningen skall skalas bort så att samtalskvaliteten blir så bra och tydlig som möjligt och för att säkerställa att mottagaren får en behaglig upplevelse. Skulle ett headset sakna bullerdämpning i denna typ av miljö skulle allt ljud omkring tas upp av mikrofonen. Resultatet blir att mottagaren kan få svårt att höra vad ni säger och troligen skulle uppfatta samtalet som rörigt.

Headset för den mobila arbetaren.

Headset för den mobila arbetaren ska kunna hantera samtal både i mobil samt vid arbetsplatsen beroende på vart du befinner dig. Dessa headset har alternativ för både blåtand (när man är på språng) och en USB-dongel som man kopplar in i sin dator för PC-telefoni vid sin arbetsplats. Detta är en stor fördel. Du slipper använda två headset i ditt arbete, dvs. ett för mobilen och ett när du sitter vid ditt skrivbord. Dessa headset är alltså anpassande för båda dessa arbetssituationer.

Headsetförslag baserat på var/hur du arbetar.

Det finns många headset att tillgå, men för att förenkla har vi nedan tagit fram exempel på headset som är baserat på miljö (mikrofon), arbetsituation (anslutning) och plattform (UC, PC m.m).
OBS! Kom ihåg att välja bullerdämpning efter arbetsplats.

Kontor inne alternativt ute - Trådat
Passar (beroende på din QD-kontakt): Bordstelefon, UC, PC och Mobil (3,5mm)
Tillverkare Bra Bäst
Jabra Jabra GN1500 Mono NC
Art.Nr: JABBI15NC
Jabra GN1500 Duo NC
Art.Nr: JABBI15NC
Jabra BIZ 2400II Mono NC
Art.Nr: JABBI24ST1
Jabra BIZ 2400II Duo NC
Art.Nr: JABBI24ST2
Plantronics Entera HW111N Mono NC
Art.Nr: PLAENHW1111211
Entera HW121N Duo NC
Art.Nr: PLAENHW1111212
Encore Pro HW710N Mono UNC
Art.Nr: PLAENHW7107201
Encore Pro HW720N Duo UNC
Art.Nr: PLAENHW7107202
Sennheiser Circle SH230 Mono Omni
Art.Nr: 500222
- Circle SH330 Mono NC
Art.Nr: 05354
Circle SH350 Duo NC
Art.Nr: 05356
 
Kontor inne – Trådlöst
Passar: Bordstelefon, UC och PC
Tillverkare Bra Bäst
Jabra Jabra PRO 930 NC Mono
Art.Nr: 930-25-509-101
Passar ej bordstelefon
Jabra PRO 9450 Duo NC
Art.Nr: 9450-29-707-101
Jabra PRO 9470 Mono NC
Art.Nr: 9470-26-904-101
Jabra PRO 9465 Duo NC
Art.Nr: 9465-29-804-101
Plantronics Savi W740 Mono NC
Art.Nr: 83542-12
- Savi W710 Mono NC
Art.Nr: PLASAW7107201
Savi W720 Duo NC
Art.Nr: PLASAW7107202
Sennheiser DW Office Mono NC
Art.Nr: 504300
- DW Office PRO 1 Mono UNC
Art.Nr: 504304
DW Office PRO 2 Duo UNC
Art.Nr: 504308
 
Kontor Ute - Trådlöst
Passar: UC, PC och Mobil (Blåtand)
Tillverkare Bättre Bäst
Jabra Jabra PRO 935 MS Lync NC
Art.Nr: 935-15-503-201
Jabra Motion UC MS UNC
Art.Nr: 6640-906-301
Jabra PRO 9470 Mono NC
Art.Nr: 9470-26-904-101
Jabra PRO 9465 Duo NC
Art.Nr: 9465-29-804-101
Plantronics Voyager Legend UC NC
Art.Nr: 87670-02
- Voyager Focus UC Duo NC
Art.Nr: PLAVOFO1
-
Sennheiser Presence UC /NC
Art.Nr: 504576
- MB PRO UC Mono alt Duo UNC
Art.Nr: SENMBPROUC
-